Het allerhoogste in verbetenheid

  • Premiumpartner van DVV als stabiele en gezonde verzekeringsmaatschappij met de mogelijkheid om te plaatsen bij andere maatschappijen indien DVV geen oplossing kan bieden.
  • Nauwgezette administratie: correcte opmaak van de polis met nacontrole bij het ondertekenen van het contract.
  • Probleemoplossend denken, ook wanneer er geen dekking is.
  • Klantgerichte oplossing aanbieden.
  • Bij een schadegeval willen wij het onderste uit de kan halen tot er een oplossing is die de klant tevreden stelt.

Door een storm waait het dak van uw carport op de geparkeerde wagen van de buurman

Jouw contactpersoon