Het allerhoogste in verbetenheid

  • Premiumpartner van DVV als stabiele en gezonde verzekeringsmaatschappij met de mogelijkheid om te plaatsen bij andere maatschappijen indien DVV geen oplossing kan bieden.
  • Nauwgezette administratie: correcte opmaak van de polis met nacontrole bij het ondertekenen van het contract.
  • Probleemoplossend denken, ook wanneer er geen dekking is.
  • Klantgerichte oplossing aanbieden.
  • Bij een schadegeval willen wij het onderste uit de kan halen tot er een oplossing is die de klant tevreden stelt.