Waarom moet een eigenaar-verhuurder zich verzekeren als de huurder al een verzekering heeft?

Een huurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert enkel de gevallen waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden (vb.een brand ontstaan door de droogkast van de huurder, een kapotte ruit of een verstopte WC die overloopt en waterschade veroorzaakt)

Er zijn immers heel wat schadegevallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk gesteld kan worden (vb.een brand die ontstaat door een gebrek van de elektriciteitskast, inbraakschade, stormschade, waterschade door een lek van een ingebouwde waterleiding of een overstroming)

De verzekering van de eigenaar-verhuurder zal bovendien meer vergoeden dan de verzekering van de huurder. De eigenaar is immers verzekerd in  nieuwwaarde en de huurder in werkelijke waarde. 

Voorbeeld: de smartphone van de huurder vat tijdens het opladen vuur en de woning loopt zware schade op. De renovatie kost 100.000 €.

De eigenaar ontvangt 100.000 € van zijn woningverzekeraar voor de renovatie. Tenzij er afstand van verhaal is voorzien, vordert de verzekeraar van de eigenaar de werkelijke waarde terug van de verzekeraar van de huurder, nl.100.000 € – slijtage. Het % slijtage wordt bepaald door een combinatie van ouderdom, waardevermindering en onderhoud en kan dus per schadegeval en expert verschillen aangezien dit een subjectief gegeven is