Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (P.O.Z.)

Goed nieuws als u zelfstandig onderneemt maar geen vennootschap hebt. Sinds 2018 is er een zeer lonende formule om een bijkomend pensioen op te bouwen en nu al een mooi belastingvoordeel te krijgen.

Wat is een POZ?

Met dit product zorgt u bovenop het VAPZ stapsgewijs voor een aanvullend pensioen. U stort hiervoor een premie in het ritme dat u wenst. Dat kan elke maand, elke drie maanden, elk halfjaar of elk jaar. Bij uw pensioenleeftijd neemt u het opgebouwde extra kapitaal op tegen gunstige voorwaarden. Maar deze formule levert u ook nu al een fiscaal voordeel op voor uw personenbelasting. U kunt de premies fiscaal aftrekken en een belastingvoordeel tot 30% krijgen.

Uw voordelen:

  • Extra wettelijk pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap
  • Belastingvermindering van 30% op de gestorte premies
  • Combineer risico’s nemen met kapitaalgarantie

Lees meer over POZ

Terug naar het overzicht