Arbeidsongevallenverzekering

Uw voordelen:
  • Antwoord op uw wettelijke verplichtingen als werkgever
  • Dekking van lichamelijke en medische kosten na een arbeidsongeval
  • Bijkomende extralegale waarborgen voor uw medewerkers

Lees meer